Tartare de tonyina

Tartare de tonyina i alvocat amb xips de iuca