Condicions generals de pagament

0. DADES DE L’EMPRESA I VINCULACIÓ A LES PRESENTS CONDICIONS

Les presents condicions generals de contractació regulen la venda dels serveis presentats en el web http://restaurantemyway.com/ per la societat DEGUSPLUS S.L. , Carrer de les Heures, 4-10, Barcelona, ​​España, amb CIF B-63629364 En aquest sentit, l’ús d’aquesta pàgina web constitueix l’acceptació d’aquestes condicions generals a les que vostè queda vinculat.

1. PROCEDIMENT DE LA COMPRA

El pagament de la reserva es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa, MasterCard i American Express) o transferència. Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

2. MONEDA I IMPOSTOS

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en la divisa corresponent al país d’origen i inclouen impostos.

3. ANUL·LACIONS

En cas d’anul·lació de la reserva, el client ha de trucar al telèfon de Reserves + 34-666.53.44.59 o enviar mail a reservas@grupodegusplus.com abans de 8 dies de la data d’execució de la mateixa. Quan l’anul·lació sigui notificada s’executarà la devolució de l’import, mitjançant transferència, en un període de temps no superior a 20 dies.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals rebudes seran tractades d’acord amb Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa concordant vigent a Espanya. Els usuaris d’aquesta pàgina web podran en tot moment accedir, rectificar i cancel·lar les dades incloses en el formulari de registre posant-se en contacte amb el restaurant en l’adreça d’email: myway@grupodegusplus.com. Tota la informació facilitada pel client serà utilitzada únicament per processar les comandes de compra i les dades facilitades no seran compartides amb terceres persones.

5. FORÇA MAJOR

DEGUSPLUS S.L. no serà responsable de no poder atendre el servei contractat quan es tracti d’una força major i que inclouran entre d’altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

6. ACORD COMPLET

Les presents Condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i DEGUSPLUS S.L. en relació amb l’objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

7. DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

DEGUSPLUS S.L. té el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada servei.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb els seus serveis serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.